top of page

Honderdtonner
over koetjes en kalfjes

In de veehouderij wordt al enige tijd gebruik gemaakt van data om het gedrag van koeien te volgen en bij te registreren. “Honderdtonner” gaat over de rol van data bij het reproductie proces van de koe.


 

Dit werk is een visuele vertaling van mijn onderzoek naar data en de melkproductie van de koe. De melk productie per koe is gemiddeld steeds meer aan het stijgen, en data krijgt hier steeds een belangrijkere rol in.
Ik heb verschillende boerderijen bezocht, van grote stallen waar wel 800 koeien staan tot kleinschalige van 60 koeien. Deze bezoeken gaven verschillende inzichten in het data gebruik, melk productie en het boeren bestaan.  Er word al langere tijd gewerkt met sensoren in stallen, en ze zijn continue bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals gezichtsherkenning. Er word data verzameld van de individuele koeien van onderanderen, hun voedsel- en wateropname, warmte gedragspatronen, vruchtbaarheid cyclus en melkproductie. Deze gegevens worden digitaal verzameld en opgeslagen. Hiermee kan de boer het vee beheren: De melkproductie, het fokproces en het dierenwelzijn. De gegevens kunnen gebruikt worden om de productiviteit te verhogen. Met als resultaat, koeien die sneller volwassen worden en meer melk geven.


 

IMG_0056.jpg
IMG_0050.jpg

"Wat zal het betekenen voor melk productie van de koe in 2045 als data steeds meer invloed heeft op de evolutie van de koe? 
"

Om een goed beeld te krijgen van hoeveel meer melk de koe is gaan produceren kijk ik naar honderdtonners, koeien die de melkproductie van 100.000 kg melk overschrijden. Het werk laat zien hoe het aantal hindertonners in Nederland snel is gestegen. Ook speculeert het over de toekomst, door middel van computer gegenereerde koeien. Wat zal het betekenen voor melk productie van de koe in 2045 als data steeds meer invloed heeft op de evolutie van de koe? Kaartjes koeien en info2-05.png
bottom of page